Ανακαινίσεις

Επισκευές – Ανακαινίσεις - Διαρρυθμίσεις

Η Σταθερή Δόμηση τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στον τομέα των επισκευών, ανακαινίσεων και διαρρυθμίσεων της ιδιοκτησίας σας. Η κατασκευαστική μας εμπειρία, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας και τα άριστα συνεργεία μας, σας εγγυώνται για την σωστή επισκευή, την αισθητική ανακαίνιση και την λειτουργική διαρρύθμιση της ιδιοκτησία σας.

Εμείς στην Σταθερή Δόμηση μπορούμε να αναλάβουμε και να σας εγγυηθούμε για :

  • Την σωστή επισκευή της ζημιάς που παρουσιάζει η ιδιοκτησία σας βρίσκοντας το πρόβλημα που την δημιουργεί.
  • Τον χρωματισμό ενός δωματίου μέχρι την ριζική ανακαίνιση της ιδιοκτησίας σας ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι αυτό που φαντάζεστε και επιθυμείται.
  • Την διαρρύθμιση της ιδιοκτησίας σας ώστε αυτή να καλύπτει τις καθημερινές σας ανάγκες.
  • Και την ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σας εντάσσοντας την στο πρόγραμμα εξ’ οικονομώ κατ΄οίκον για να μπορείτε να επωφεληθείτε τα προνόμια του προγράμματος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκεφτεί ένας έμπειρος μηχανικός μας να δει τον χώρο σας και να σας προτείνει λύσεις και ιδέες.

Και εφόσον το επιθυμείται να αναλάβουμε :

  • Την μελέτη του χώρου σας και να σας παρουσιάσουμε σε τρισδιάστατη απεικόνιση το πώς θα γίνει.
  • Τον προϋπολογισμό του έργου σας για να γνωρίζεται τι θα ξοδέψετε και πότε θα το ξοδέψετε.
  • Την κατασκευή του χώρου σας από τα έμπειρα συνεργεία μας.

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε κάποια από τα πακέτα ανακαινίσεων που προσφέρουμε.

Υπηρεσίες