Διαχείριση Ακινήτων

Διαχείρηση Ακινήτων

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη για μια σωστή διαχείριση του ακινήτου σας που να μπορεί να σας καλύψει όποιοδήποτε δηκαιολογητικό να σας ζητηθεί. Η Σταθερή Δόμηση γνωρίζοντας αυτή την ανάγκη σας προσφέρει :

  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για ενοικιάσεις και μεταβιβάσεις.
  • Τακτοποίηση της Αυθαίρετης Κατασκευής ή Χρήσης με τον νέο νόμο αυθαιρέτων 4178/2013 και έκδοση Βεβαίωσης Μεταβίβασης Μηχανικού.
  • Τοπογραφικά εξαρτημένα στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α 87) για την ακριβή θέση του ακινήτου σας.

Υπηρεσίες