Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

Αδειοδότηση Καταστημάτων και Ανακαίνισή τους

Στην Σταθερή Δόμηση με την εμπειρία που διαθέτουμε στον τομέα των ανακαινίσεων και των αδειοδοτήσεων είμαστε οι κατάλληλοι για την Αδειοδότηση και την Ανακαίνισή του νέου σας καταστήματος. Οι έμπειροι μηχανικοί μας σας αναλαμβάνουν :

  • Την ευρεση ή τον έλεγχο του χώρου που προτέιθεστε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε για να ανοίξετε την νέα σας επιχείρηση.
  • Τον σωστό σχεδιασμό του χώρου έτσι ώστε η νέα σας επιχείρηση να είναι λειτουργική και όμορφη.
  • Την αδειοδότηση στους αρμόδιους φορείς στο συντομώτερο χρονικό διάστημα.
  • Την μελέτη εφαρμογής για να γνωρίζεται το τί θα πληρώσετε και το πότε θα το πληρώσετε καθως και το πότε θα είναι έτοιμη η νέα σας επιχείρηση.
  • και την επίβλεψη των εργασιών που θα απαιτηθούν για να διαμορφωθεί ο χώρο σας σύμφωνα με τις μελέτες που θα εκπονηθούν.

Και τα έμπειρα συνεργεία μας σας εγγυώνται την ποιότητα κατασκευής της Σταθερής Δόμησης

Υπηρεσίες