Βεβαιώσεις Μεταβίβασης

Βεβαίωση Μεταβίβασης Μηχανικού

Με τον ν.4014/2011 και τον ν.4178/2013 καθιερώθηκε η Βεβαίωση Μεταβίβασης Μηχανικού για όλες της μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η Βεβαίωση Μεταβίβασης Μηχανικού είναι μια βεβαίωση ή οποία πιστοποιεί ότι :

  • Στο ακίνητο που πρόκειται να αγοράσετε ή να πωλήσετε δεν έχει καμία αυθαίρετη κατασκευή.
  • Στο ακίνητο που πρόκειται να αγοράσετε ή να πωλήσετε υπάρχουν αυθαιρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες έχουν ρυθμιστεί.

Με αυτό τον τρόπο πιστοποιείται η νομιμότητα της ιδιοκτησίας που πρόκειται να αγοράσετε ή να πωλήσετε καλέστε μας στην Σταθερή Δόμηση για να σας δώσουμε μία προσφορά και να σας εκδόσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την βεβαίωση μεταβίσης του ακινήτου σας.

Υπηρεσίες