Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Η Σταθερή Δόμηση με τους έμπειρους μηχανικούς της μπορεί να σας εγγυηθεί για την ορθή και έγκυρη έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα έντυπο που καθιερώθηκε με τους νόμους 3661 του 2008 και 4122 του 2013 και έχει σαν σκοπό να σας δείξει την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου σας και οι έμπειροι μηχανικοί μας να σας προτείνουν λύσεις για την μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης.

Επίσης το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα απαραίτητο δικαιολογητικό για :

  • Την μεταβίβαση ή την ενοικίαση του ακίνήτου σας (για ακίνητα άνω των 50 τ.μ.).
  • Την ένταξη του ακινήτου σας στο Πρόγραμμα Εξ' οικονομώ κατοίκον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Καλέστε μας για να σας επισκευθεί ένας έμπειρος μηχανικός μας για να σας εκδόσεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Υπηρεσίες