Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών ή Χρήσεων

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για την Ρύθμιση των Αυθαίρετων Κατασκευών ή Χρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε ακίνητα. Ο τελευταίος νόμος (ν.4178/2013) που βρίσκεται σε ισχύ  έχει πάρα πολλά οφέλη οικονομικά αλλά και νομικά.                         

Ρυθμίζοντας την Αυθαίρετη Κατασκευή ή Χρήση που υπάρχει στο ακίνητό σας :

  • Αποκτάται το δικαίωμα να μπορείτε να ενοικιάσετε ή να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας.
  • Ρυθμίζεται το ακίνητό σας για 30 χρόνια ή για οριστικά για να αποφύγετε τα ανεπιθύματα πρόστιμα της πολεοδομίας.
  • Να αποφύγετε και να σβήσετε τα υψηλό πρόστιμο της πολεοδομίας που σας έχει επιβληθεί.
  • Να συνδέσετε την αυθαίρετη κατασκευή σας με τα δίκτυα κοινήε ωφέλειας (Δ.Ε.Η. και Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Στην περίπτωση όμως που δεν ρυθμίσεται την Αυθαίρετη Κατασκευή σας ή Χρήση :

  • Αυτομάτως χάνεται το δικαίωμα ενοικίασή της ή μεταβίβαση της.
  • και είστε ευάλωτος στα υψηλά πρόστιμα της πολεοδομίας.

Σκεφτείται αν αξίζει να κρατήσετε μια Αυθαίρετη Κατασκευή ή Χρήση χωρίς να την ρυθμίσετε και να κινδυνεύετε με υψηλά πρόστιμα ή και κατεδάφιση αντί να πληρώσετε ένα πρόστιμο και μειώμένη φορολογία για τα τετραγωνικά που ρυθμίζεται.

Καλέστε μας για να σας επισκεφθεί δωρεάν ένας έμπειρος μηχανικός μας για να σας ενημερώσει για τον νέο νόμο και να σας υπολογίσει το πρόστιμο. Μπορεί και να αξίζει να ρυθμίσετε την αυθαιρετη κατασκευή σας ή χρήση.

Υπηρεσίες