Τοπογραφικά

Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο στο Εθνικό Σύστημα Γεωδαιτικής Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο στο Εθνικό Σύστημα Γεωδαιτικής Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) γνωστό και ώς "τοπογραφικό με συντεταγμένες" είναι ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συντάσσετε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους αποτύπωσης και :

  • Σας διασφαλίζει την ακριβή θέση του ακίνητου σας.
  • και σας δίνει τις ακριβές διαστάσεις και το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου σας.

Εμείς στην Σταθερή Δόμηση με τους έμπειρους μηχανικούς μας μπορούμε να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας και να εκπονήσουμε το εξαρτημένο τοπογραφικό το οποίο θα χρειαστείται :

  • Σε μια νέα συμβολαιογραφική πράξη.
  • Για το Εθνικό κτηματολόγιο.
  • Για να διευθετήσετε διαφορές στα οριά σας με του γείτονες.

Υπηρεσίες